Citát této chvíle

Pochybovači řekli: „Člověk neumí létat,“
Ti, kteří konají, řekli: „Možná, ale zkusíme to,“
A nakonec stoupal v ranní záři, zatímco pochybovači vše sledovali zdola.

— Bruce Lee